Вести

Пријем општине Мерошина у организацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Дана 20.11.2015.године представници Општине Мерошина присуствовали су састанку у Влади Републике Србије. Представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и релевантних органа организовали су састанак са представницима општине Мерошина у оквиру редовног пријема општина које организује ово министарство.

На састанку се разговарало о начинима за развој Општине Мерошина, и у складу са тим договорено је следеће:

1. у сарадњи са ЈП ''Путеви Србије'' омогућити бржу изградњу аутопута Ниш-Приштина, чиме ће постиже поља повезаност Нишавског, Топличког и Расинског округа.

2. могућност решавања проблема недостатка финансијских средстава Општине Мерошина за завршетак изградње канализационе мреже са пречишћивачем. Тим потпредседнице Владе је предложио решење преко KfW програма базираних на међудржавној сарадњи Немачке и Србије, где су у току преговори за општине са бројем испод педесет хиљада становника.

3. Тим потпредседнице Владе је известио представнике Општине Мерошина о завршеном конкурсу за израду планске документације и о могућности да се финансијска средства преусмере за завршетак планске документације оним опшптина којима су та средства неопходна. Планира се да тринаест општина из Пиротског, Нишког и Топличког округа, које нису у могућности да саме спроведу поступак израде планске документације оснују Завод за израду планова.

4. Како се на територији Општине Мерошина налази велики број нелегални објеката, Тим потпредседнице Владе је информисао представнике општине да ће се Законом о озакоњењу легализовати одређен број нелегално саграђених објеката, након чега ће би следећи корак био попис за рушење преосталих објеката који не буду легализовани.

5. могућност враћања Општини Мерошина ингеренције управљања над Облачинским језером, којим тренутно управља ЈВП ''Србијаводе'', а у циљу јачања туристичких потенцијала Општине. У плану рада инспекције ресорног Министарства за 2016. годину је и акција ископа песка на подручју Јужне Мораве, имајући у виду да је ископ песка и шљунка честа појава проблема у локалним самоуправама.

6. спровођење активности којима ће се обезбедити инфраструктурно опремање индустријске зоне ''Мраморско брдо''.

7. ове године је Општини Мерошина пружена могућност учествовања у Програму прекограничне сарадње Србија-Бугарска, која се финансира из ИПА фондова ЕУ. Разговарало се о приоритетним циљевима и пројектима којима би се учестовало у Програму.

8. Помоћ Општини Мерошина на реалацији пројеката у оквиру Закона о подстицању грађевинске индустрије, чије се финансирање реализује преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

9. помоћ Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре код увођења обједињење процедуре за електронско издавање грађевинских дозвола.