ДОЊА РАСОВАЧА

У току 2015. године у Месној заједници Доња Расовача, Општина Мерошина, реализовани су пројекти којим је побољшан изглед насеља. Зоран Илић, председник савета Месне заједнице говори о реализованим активностима у насељу у току 2014. и 2015. године. (Инсерт из филма ''Будућност почиње'')