Пут Баличевац - Рожина

Изградља локалног пута Баличевац Рожина у дужини од 1910 метара средствима из буџета Општине Мерошина. већи део радова је извела Дирекција за изградљу Општине Мерошина сопственом оперативом која је испунила очекиване резултате.